Top Reset Tuần

Thời gian:

Chốt Top 15/4 Giải Được Làm Mới Hằng Tuần

Lưu ý:

1. Nhân Vật Được Reset Top 1 Nhiều Lần Trong 1 Tuần Sẽ Chiến Thắng.
2. Ví Dụ : Nhân Vật DK Reset Được 3 Lần Top 1 Trong 1 Tuần , Mà DW chỉ được 2 Lần thì DK dành Top 1.
3. Các Top 1 2 3 được sắp xếp theo Số Lần Top 1 .

Giải thưởng:

Top 1c
Phần Thưởng Hình Ảnh
1 Set Cấp 380 Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
2 Set Cấp 380 Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
3 Set 380 Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)